systemy do głuszenia zwierząt
STZ

GŁUSZENIE ZWIERZĄT PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Metodą pozwalającą na głuszenie w sposób humanitarny, efektywny oraz zapewniający bezpieczeństwo pracujących przy tym osób, jest głuszenie za pomocą urządzenia STZ 6.

Urządzenia STZ produkcji firmy KOMA zaprojektowane są w oparciu o Rozporządzenie Rady WE Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. – w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Tekst mający znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Działanie urządzeń STZ oparte jest na zasadzie automatycznego pomiaru rezystancji ciała głuszonego zwierzęcia i zaaplikowaniu prądu głuszenia zgodnie z ustawionym programem. Urządzenia STZ pozwalają zachować wszystkie wymogi bezpieczeństwa – zwłaszcza uniknąć porażenia operatora prądem elektrycznym.

Urządzenia STZ zostały opracowane w firmie KOMA w oparciu o doświadczenia zbierane podczas 30–letniej współpracy z ubojniami oraz zakładami przetwórstwa mięsa, konsultacjami weterynaryjnymi i zgodnie z dyrektywami unijnymi. Współpraca wykwalifikowanych elektroników, informatyków, a także wieloletnie doświadczenie, własne technologie i projekty skutkują tym, że produkowane urządzenia znajdują nabywców na całym świecie. Stosowanie urządzenia STZ produkcji KOMA ma znaczący wpływ na uzyskanie mięsa wysokiej jakości.

Zgodnie z przepisami, z poszanowaniem zasad humanitarnego traktowania zwierząt, w trosce o najwyższą jakość

Produkty firmy KOMA projektowane są w oparciu o:
– obowiązujące rozporządzenia, dyrektywy i akty prawne,
– konsultacje z ubojniami, inspektoratami weterynaryjnymi i zakładami mięsnymi,
– ścisłą współpracę z klientami i partnerami biznesowymi,
– 30–letnie doświadczenie.

Opracowane w firmie KOMA nowoczesne metody głuszenia zwierząt pozwalają pozyskać, w humanitarny sposób wysokiej jakości mięso, podnosząc jednocześnie komfort i bezpieczeństwo pracy.