Kontrola | Sterowanie | Ustawienia
STZ

Kontrola procesu głuszenia

Operator ma pełną kontrolę nad procesem głuszenia poprzez wbudowaną w urządzenie do głuszenia sygnalizację świetlną i dźwiękową.

W warunkach niekorzystnych dla pracy urządzenia (nadmierne zawilgocenie, brak miejsca itp.) operator ma możliwość podpięcia ramion do modułu sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Moduł, przypisany do danego urządzenia stanowi dodatkowe wyposażenie.

Sterowanie i ustawienia bezpośrednio z urządzenia

Każde urządzenie do głuszenia posiada panel służący do odczytywania parametrów, wyświetlania numeru wybranego programu, zmiany parametrów każdego programu a także – w zależności od rodzaju głuszonego zwierzęcia – wyboru określonego programu. Fabryczne ustawienia wartości poszczególnych programów znajdują się na karcie SD urządzenia oraz w instrukcji obsługi. Obsługa panelu jest prosta i intuicyjna, a instrukcja użytkowania przystępna i czytelna.