Urządzenie do głuszenia drobiu
STZ 6DW

STZ 6DW

  • płynna regulacja natężenia oraz częstotliwości prądu głuszenia
  • 9 programów głuszenia (możliwa zmiana ich parametrów przez użytkownika)
  • możliwość zmiany programu głuszenia jednym przyciskiem
  • rejestracja parametrów pracy

Urządzenie jest konfigurowane i optymalizowane pod kątem warunków głuszenia – rodzaju głuszonego drobiu, liczby głuszonych w jednym czasie sztuk, prędkości linii produkcyjnej i.t.p. Zalecana waga głuszonego drobiu od 0,5 do 10 kg, a liczba głuszonych sztuk w jednym czasie zależy od wielkości wanny głuszącej. Ustawiany prąd sumarycznie nie może przekraczać 3,3 A na jedną sztukę.

Solidna, trwała obudowa, bezpieczne przyłącza i wysoka jakość zastosowanych podzespołów elektrycznych i elektronicznych pozwalają na intensywną eksploatację.

Urządzenie nie wymaga specjalnego zabezpieczenia oraz konserwacji. Niemniej, dla poprawnego działania niezbędne są coroczne przeglądy.

 

Urządzenie STZ 6 /DW jest urządzeniem sieciowym z transformatorem separacyjnym z elektronicznym układem pomiaru i sterowania oraz ze sterownikiem parametrów uboju PIG820 i rejestratora parametrów głuszenia.

Zespół zasilacza umieszczony jest w specjalnej skrzynce. Skrzynka przystosowana jest do zamocowania w miejscu użytkowania.

Na bocznej ścianie zasilacza znajduje się gniazdo zasilające ze specjalnym bolcem.

Na drzwiczkach zewnętrznych zasilacza umieszczono:– przycisk włącz/wyłącz (start – kolor zielony, stop – kolor czerwony);

– kontrolka sygnalizującą GŁUSZENIE – czerwona;

– kontrolka sygnalizującą ALARM– żółta;

– cyfrowy wyświetlacz napięcia głuszenia, prądu głuszenia i częstotliwości (x10);

– konsola sterownika parametrów uboju PIG830 i rejestratora parametrów głuszenia;

– okienka rewizyjnego z gniazdem karty SD i gniazdem bezpiecznika.

 

Urządzenie automatycznie dokonuje pomiaru rezystancji i na podstawie wytycznych (zawartych w parametrach ustawionych w sterowniku parametrów uboju PIG830) dobiera w czasie rzeczywistym (podczas trwania uboju) odpowiednie wartości prądu tak aby przeprowadzić prawidłowy cykl głuszenia.

Urządzenie do głuszenia STZ 6 DW należy przyłączyć do obwodu sieci zasilającej wykonanego przewodem miedzianym o przekroju nie mniejszym niż 1 mm2.

Przeznaczenie

Wykorzystanie prądu elektrycznego do głuszenia drobiu w kąpieli wodnej jest jedną z najbardziej powszechnie stosowanych metod. Głowy ptaków, podwieszonych do pracującego w ruchu ciągłym przenośnika zanurzane są w wannie z wodą, gdzie za pomocą elektrod podawany jest z urządzenia STZ prąd elektryczny.

Zaprogramowane natężenie oraz automatycznie, na bieżąco dostosowywane do rezystancji ptaków i wody napięcie, powodują utratę świadomości i wrażliwości na ból.

Jest to popularna metoda głuszenia, głównie ze względu na niski koszt oraz łatwość prowadzenia całego procesu.

Urządzenie jest zgodne z Rozporządzeniem Rady WE Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, a także spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczącej humanitarnego traktowania zwierząt.

Dane techniczne

InputOutput
U = 230 V; 50 HzU < 400 V
P < 800 WI 0,01 ÷ 3,3 A
I < 3,5 A50 ÷ 800 Hz

• szczelność skrzynki – IP 55

Rejestrator parametrów głuszenia

Urządzenie rejestrujące spełnia wymagania Rozporządzenia Rady WE Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. ( załącznik II pkt.4.1 ) w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Urządzenie rejestrujące jest fabrycznie zainstalowane w urządzeniu głuszącym STZ-6. Podczas uboju rejestrator dokonuje pomiaru parametrów elektrycznych związanych z ubojem i zapisuje te wartości na karcie pamięci SDHC umieszczonej w gnieździe rejestratora i opcjonalnie bezpośrednio na komputerze. Wartości parametrów głuszenia są rejestrowane w postaci tekstowej.

Ramiona X

Ramiona XP

Ramiona YP

Ramiona Y

Ramiona VD

Rynna do królików

ramiona_kroliki_01