Service

На протяжении 30 лет мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять услуги на высшем уровне..

Наша главная цель – решить все вопросы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту нашей продукции. Для обеспечения высочайшего качества услуг мы предоставляем команду опытных инженеров, которые постоянно повышают свою квалификацию.

Мы предоставляем нашим клиентам услуги технического консультирования и помогаем вам выбрать и адаптировать наш продукт к вашим требованиям.

В объем услуг входит гарантийное и послегарантийное обслуживание изготовленных устройств, наладка и ежегодные осмотры.

В соответствии с потребностями наших клиентов, каждый ремонт контролируется компьютерной системой управления, которая отслеживает историю наших продуктов. Все функции наших продуктов тестируются с использованием наших собственных передовых систем тестирования.

Техническое обслуживание оглушающих устройств

Ежегодное обслуживание гарантирует поддержание соответствующих параметров оглушения, необходимых для правильной и безопасной работы устройства. Только исправное устройство с действующей легализацией соответствует Директиве по низковольтному оборудованию (LVD) 2006/95 / EC. Наша компания выполняет такую услугу и выдает необходимые сертификаты.

Ежегодные осмотры оборудования и ключей для оглушения направлены на проверку их технического состояния и степени износа отдельных деталей или узлов, а также на устранение дефектов и повреждений.

Заполненную форму отправки устройства на обслуживание необходимо отправить в электронном виде или вместе с устройством.

Устройство должно быть чистым и должным образом защищено от возможных повреждений во время транспортировки.

В случае ремонта, осмотра другими компаниями, имеющими электротехническую квалификацию, производитель не несет ответственности за техническое состояние устройства и его безопасную эксплуатацию.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Prosimy wybrać odpowiedni formularz

  Zwrot towaru

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY i zwrot towaru
  Konsument dokonujący zakupu przez Internet lub zawierający umowę poza miejscem prowadzenia działalności stacjonarnej (w przypadku kwoty powyżej 50 zł) ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

  Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
  odstępuję od umowy zawartej dnia*

  Zwracany towar:

  Przyczyna zwrotu:

  Uwagi klienta:

  ZGODY
  Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  Wymagane

  Opcjonalne

  UWAGA
  Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "ZWROT" prosimy wysłać pod adres:

  PPUH KOMA Sp. z o.o., ul. Księżycowa 38, 66-008 Słone

   Reklamacja

   Wybierz urządzenie

   Gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony oddaty zakupu.

   WAŻNE:
   URZĄDZENIE POWINNO BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI W TRAKCIE TRANSPORTU.

   W TRANSPORCIE PREFEROWANE JEST UŻYWANIE ORYGINALNYCH OPAKOWAŃ PRODUCENTA, DOSTOSOWANYCH DO SPECYFIKI OKREŚLONEGO
   ARTYKUŁU.

   KARTON POWINIEN POSIADAĆ STYROPIANOWE WYPEŁNIENIE, DOSTOSOWANE DO KSZTAŁTU TRANSPORTOWANEGO ARTYKUŁU
   UNIEMOŻLIWIAJĄCE PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

   WSZELKIE PUSTE PRZESTRZENIE POWINNY BYĆ WYPEŁNIONE DODATKOWYM WYPEŁNIACZEM UNIEMOŻLIWIAJĄCYM PRZEMIESZCZANIE SIĘ
   TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

   UWAGA! URZĄDZENIE POWINNO BYĆ CZYSTE I SUCHE !

   Data zakupu:

   Czy wykonać przegląd techniczny?

   Powód reklamacji:

   ZGODY
   Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje
   dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na
   przetwarzanie danych osobowych.

   Wymagane

   Opcjonalne

   UWAGA
   Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "REKLAMACJA" prosimy wysłać pod adres:

   PPUH KOMA Sp. z o.o., ul. Księżycowa 38, 66-008 Słone

    Naprawa/serwis

    Wybierz urządzenie

    WAŻNE:
    URZĄDZENIE POWINNO BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI W TRAKCIE TRANSPORTU.

    W TRANSPORCIE PREFEROWANE JEST UŻYWANIE ORYGINALNYCH OPAKOWAŃ PRODUCENTA, DOSTOSOWANYCH DO SPECYFIKI OKREŚLONEGO
    ARTYKUŁU.

    KARTON POWINIEN POSIADAĆ STYROPIANOWE WYPEŁNIENIE, DOSTOSOWANE DO KSZTAŁTU TRANSPORTOWANEGO ARTYKUŁU
    UNIEMOŻLIWIAJĄCE PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

    WSZELKIE PUSTE PRZESTRZENIE POWINNY BYĆ WYPEŁNIONE DODATKOWYM WYPEŁNIACZEM UNIEMOŻLIWIAJĄCYM PRZEMIESZCZANIE SIĘ
    TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

    UWAGA! URZĄDZENIE POWINNO BYĆ CZYSTE I SUCHE !

    Data zakupu:

    Czy wykonać przegląd techniczny?

    Powód reklamacji:

    ZGODY
    Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje
    dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na
    przetwarzanie danych osobowych.

    Wymagane

    Opcjonalne

    UWAGA
    Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "NAPRAWA/SERWIS" prosimy wysłać pod adres:

    PPUH KOMA Sp. z o.o., ul. Księżycowa 38, 66-008 Słone

    Kontakt

    Sebastian Rynkiewicz
    serwis@koma.zgora.pl
    +48 68 327 33 07 wew. 31
    +48 697 722 404

    Godziny pracy serwisu
    Poniedziałek 7.00 – 15.00*
    Wtorek 7.00 – 15.00*
    Środa 7.00 – 15.00*
    Czwartek 7.00 – 15.00*
    Piątek 7.00 – 15.00*
    Adres serwisu

    PPUH KOMA Sp. z o.o.
    ul. Księżycowa 38
    Słone k/Zielonej Góry
    66-008 Świdnica
    POLAND