poultry stunning device
STZ 6DW

STZ 6DW

  • amperage and stunning current frequency adjustment
  • 9 stunning programs (possibility to change their parameters by the user)
  • changing stunning program with one button
  • recording of work parameters

The STZ 6DW is a network device with a separation transformer with electronic measurement and control system and with PIG820 slaughter parameters controller and stunning parameters recorder.

[reveal title=”Continue reading” open=”false” color=”grey-lite”]

 

The power supply unit is located in a sealed box. The box is adapted to be fixed at the place of use.

On the side wall of the STZ-6 there is a power socket with a special pin.

There is an on / off button located on the external door of the STZ-6:
– (start – green, stop – red);
STUNNING LAMP – red indicator light;
ALARM LAMP – yellow indicator light;
– Digital display of stunning voltage, stunning current and frequency (x10);
PIG820 stunning parameter control panel and stunning parameter recorder;
– Inspection window with SD card slot and fuse socket.

The device automatically measures the resistance and, based on the guidelines (included in the parameters set in the PIG820 slaughter parameters), selects the correct current values (during slaughter) in order to carry out the correct stunning cycle.

The STZ 6DW sunning device should be connected to a mains power supply made of copper conductor with a cross section of no less than 1 mm2

Solidna, trwała obudowa, bezpieczne przyłącza i wysoka jakość zastosowanych podzespołów elektrycznych i elektronicznych pozwalają na intensywną eksploatację.

Urządzenie nie wymaga specjalnego zabezpieczenia oraz konserwacji. Niemniej, dla poprawnego działania niezbędne są coroczne przeglądy.

Urządzenie STZ 6 /DW jest urządzeniem sieciowym z transformatorem separacyjnym z elektronicznym układem pomiaru i sterowania oraz ze sterownikiem parametrów uboju PIG820 i rejestratora parametrów głuszenia.

Zespół zasilacza umieszczony jest w specjalnej skrzynce. Skrzynka przystosowana jest do zamocowania w miejscu użytkowania.

Na bocznej ścianie zasilacza znajduje się gniazdo zasilające ze specjalnym bolcem.

Na drzwiczkach zewnętrznych zasilacza umieszczono:– przycisk włącz/wyłącz (start – kolor zielony, stop – kolor czerwony);

– kontrolka sygnalizującą GŁUSZENIE – czerwona;

– kontrolka sygnalizującą ALARM– żółta;

– cyfrowy wyświetlacz napięcia głuszenia, prądu głuszenia i częstotliwości (x10);

– konsola sterownika parametrów uboju PIG830 i rejestratora parametrów głuszenia;

– okienka rewizyjnego z gniazdem karty SD i gniazdem bezpiecznika.

Urządzenie automatycznie dokonuje pomiaru rezystancji i na podstawie wytycznych (zawartych w parametrach ustawionych w sterowniku parametrów uboju PIG830) dobiera w czasie rzeczywistym (podczas trwania uboju) odpowiednie wartości prądu tak aby przeprowadzić prawidłowy cykl głuszenia.

Urządzenie do głuszenia STZ 6 DW należy przyłączyć do obwodu sieci zasilającej wykonanego przewodem miedzianym o przekroju nie mniejszym niż 1 mm2.

Purpose

Stunning poultry in the water bath using electric current is one of the most popular stunning methods mainly due to the low cost and simplicity of the entire process. Birds are hanging from a moving conveyor and their heads are submerged in water bath where STZ device electrodes supply electric current.

Programmed amperage and automatically adjusted voltage according to birds and water resistance, cause loss of consciousness and pain sensitivity.

Parameters of stunning animals in water bath are in accordance with Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing.

Dane techniczne

InputOutput
U = 230 V; 50 HzU < 400 V
P < 800 WI 0,01 ÷ 3,3 A
I < 3,5 A50 ÷ 800 Hz

• szczelność skrzynki – IP 55

stz_pic_paramet_01 18,2 kg

stz_pic_paramet_01 5,0 m

User manual  

Stunning parameter recorder

The recording device fulfills the requirements of the Council Regulation No. 1099/2009 of 24 September 2009. (Annex II, point 4.1) on the protection of animals at the time of killing.

The recorder device is factory-installed in the STZ 6 DW stunning device. During stunning process, the recorder performs the measurement of electrical parameters related to the slaughter and saves these parameters ​​on the SDHC memory card located in the recorder socket.