Aparaty ubojowe

Aparat ubojowy JP5 niepenetrujący

Aparat ubojowy JP5 służy do mechanicznego przedubojowego oszałamiania zwierząt rzeźnych w warunkach gospodarczych jak i produkcyjnych. Ciśnienie gazu wywołane przez zbicie iglicą spłonki ładunku powoduje gwałtowny wyrzut tłoka. Tłok uderzając w głowę zwierzęcia powoduje pozbawienie jego świadomości.

Do strzelania należy używać jedynie ładunków ubojowych 9 mm wg PN B 5 NP. 3954 produkcji firmy Seller&Bellot s.a. Vlasim

Obsługujący aparat ubojowy BEZWZGLĘDNIE powinien przestrzegać zasad konserwacji zawartych w instrukcji obsługi .

Prosimy o zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa pracy aparatu JP5.

Aparat ubojowy JP6

Aparat ubojowy JP-6, przeznaczony jest do mechanicznego, przedubojowego oszałamiania zwierząt rzeźnych w warunkach gospodarczych oraz produkcyjnych. Aparat posiada antypoślizgowe wyżłobienia, które zapewniają wzorcowy, pewny chwyt urządzenia oszałamiającego. Posiada również solidną obudowę, zapewniającą zwiększoną trwałość, tj. żywotność aparatu i zapewniającą urządzeniu należytą ochronę przed korozją. Model JP-6 charakteryzuje łatwość demontażu oraz konserwacji.

Do strzelania należy używać jedynie ładunków ubojowych 9×20 mm JAT wg PN B 5 NP. 3954 produkcji firmy Seller&Bellot s.a. Vlasim

Obsługujący aparat ubojowy BEZWZGLĘDNIE powinien przestrzegać zasad konserwacji zawartych w instrukcji obsługi .

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją pracy aparatu ubojowego JP-6.

Amunicja do aparatów ubojowych
Amunicja może być wykorzystywana wyłącznie w urządzeniach o odpowiednim kalibrze i w dobrym stanie technicznym. Zabrania się demontażu i ingerencji w skład amunicji. Podczas pracy z urządzeniem należy przestrzegać zaleceń producenta urządzenia oraz wykorzystywać pomoce ochronne dla danego rodzaju pracy (ochrona oczu, słuchu itp.).

Specyfikacja:
• Amunicja typu TEM 9×27 dla zwierząt o wadze powyżej 550 kg*
• Amunicja typu JAT  9×20 dla zwierząt o wadze do 550 kg 

Naboje TEM 9X27 nie są przeznaczone dla aparatu JP-6!
Aparat JP-6 należy użytkować jedynie z nabojami JAT 9X20!